NSTNL : Nakhon Si Thammarat National Library
เลือกภาษา
การสืบค้นแบบคำสำคัญ

การสืบค้นขั้นสูง
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : ประเภทคอลเล็คชั่น : สาขา :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

visitor

Locations of visitors to this page

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายการบริการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉบับพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
เลขเรียก 371.2 ผ227ร
ISBN/ISSN 978-616-7324-52-4
ผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หัวเรื่อง การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คุณภาพการศึกษา
การส่งเสริมเครือข่าย
เลขหมู่ 300
ชื่อชุด
GMD หนังสือ(Book)
ภาษา ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีพิมพ์ 2553
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
บรรณลักษณ์ 272 หน้า : 20 ซม.
บทคัดย่อ การศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระดมความคิดจากภาครัฐ เอกชน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายในการบริหารการศึกษาให้มีความเข็มแข็งเพื่อประโยชน์ของการศึกษาในอนาคต
ลักษณะพิเศษ
ภาพประกอบ
ไฟล์แนบ
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous