NSTNL : Nakhon Si Thammarat National Library
เลือกภาษา
การสืบค้นแบบคำสำคัญ

การสืบค้นขั้นสูง
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : ประเภทคอลเล็คชั่น : สาขา :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

visitor

Locations of visitors to this page

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML
ชื่อเรื่อง นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2475-2516)
ฉบับพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
เลขเรียก 354.593072 ป619น
ISBN/ISSN 974-13-2196-1
ผู้แต่ง ปิยบาถ บุนนาค
หัวเรื่อง ศาสนาอิสลาม
ปัญหาชายแดนใต้
ชาวไทยมุสลิม -- การปกครอง
มุสลิม -- ภาคใต้ -- นโยบายการปกครอง
มสลิม -- ความเป็นอยู่ประเพณี
เลขหมู่ 300
ชื่อชุด
GMD หนังสือ(Book)
ภาษา ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ ภาคประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ 2546
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
บรรณลักษณ์ 334 หน้า : ภาพประกอบ ; แผนที่ ; 20 ซม
บทคัดย่อ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างจากท้องถิ่นอื่น ปัญหาหลัก คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาความมั่นคง จากการศึกษาถึงปัญหานโยบายการปกครองของรัฐบาล พบว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบันเพื่อปรับนโยบายหลักนั้นให้เข้ากับสภาพบุคลากรและพื้นที่ ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การสาธารณสุขประกอบกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดชายแดนใตทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
ลักษณะพิเศษ
ภาพประกอบ
ไฟล์แนบ
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous