eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
หนังสือหายาก (Rare Book)
      

 

1

  

 

 

  

 

Title :ราชอาณาจักรทะเลใต้
Author : จอร์จส์  เซเดย์ / แปลโดย กรมหมื่นพิทยลาภฯ
Imprint : ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2493
Description : 38 หน้า
Call Number : 959  ซ 511 ร

2

  

 

 

 

 

Title : จดหมายหลวงอุดมสมบัติ (ภาค 1) และพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช
Author : หลวงอุดมสมบัติ
Imprint : พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2503
Description : 121  หน้า
Call Number : 959.3  ว 129 จส

3

 

 

 

 

 

Title : เรื่องเมืองนครศรีธรรมราช
Author : กรมศิลปากร, รวบรวม
Imprint : พระนคร : พ.เสรีบรรณกิจ, 2507
Description : 95 หน้า
Call  Number : 959.9383  ร 855 รจ

4

 

 

 

 

 

Title : นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรีเมื่อปีฉลู  พ.ศ. 2325
Author : พระยามหานุภาพ
Imprint : พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463
Description : 27 หน้า
Call Number : 895.9122  ม 237 น

5

 

 

 

 

Title : บทดอกสร้อยครั้งกรุงเก่า
Author : พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช
Imprint : พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463
Description : 33 หน้า
Call  Number : 895.9112  อ 128 บ

  

  

 
 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.