NSTNL : Nakhon Si Thammarat National Library
เลือกภาษา
การสืบค้นแบบคำสำคัญ

การสืบค้นขั้นสูง
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : ประเภทคอลเล็คชั่น : สาขา :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

visitor

Locations of visitors to this page

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML
ชื่อเรื่อง ท่านพุทธทาสนักปฏิรูปศาสนาในเมืองไทย
ฉบับพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
เลขเรียก 294.30922 พ331ส
ISBN/ISSN
ผู้แต่ง เสรี พงศ์พิศ
หัวเรื่อง พุทธทาสภิกขุ
ธรรมะกับการเมือง
การปฏิรูปพุทธศาสนา
เลขหมู่ 200
ชื่อชุด
GMD หนังสือ(Book)
ภาษา ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา
ปีพิมพ์ 2524
สถานที่พิมพ์ ม.ป.ท.
บรรณลักษณ์ 88 หน้า : 18 ซม
บทคัดย่อ ศาสนาเป็นแหล่งสังคมที่ให้แนวทางที่ดีงามและถูกต้องแก่มนุษย์ การศึกษาแนวคิดทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจึงเป็นสิงจำเป็นอันดับแรกของนักพัฒนา ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีหลักธรรมคำสอน เพื่อให้รู้ผิดชอบชั่วดี คิด ปฏิบัติ ในทางที่ถูกยึดแนวทางในคำสอนของศาสนาเป้นหลักในการดำรงชีพ
ลักษณะพิเศษ
ภาพประกอบ
ไฟล์แนบ
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous